Странице

субота, 30. март 2013.

Masti i ulja
Masti i ulja učestvuju u izgradnji biljnih i životinjskih organizama.To su estri viših masnih kiselina i trohidroksilnog alkohola glicerola.Na sobnoj temperaturi,masti su čvrste a ulja tečna.Masti se ne rastvaraju u vodi i lakše su od vode.U sastav masti i ulja(lipida) ulaze višemasne kiseline(kiseline sa većim brojem C atoma).Najpoznatije su:a)palmitinska kiselina(16C),b)stearinska kiselina(18C),c)oleinska kiselina(18C).Strukturne formule viših masnih kiselina mogu se prikazati cik-cak formulama.Predstavljaju se izlomljenim linijama i svako mesto gde se linija savija podrazumeva po 1 C atom i odgovarajući broj H atoma.Prosti lipidi su po hemijskom sastavu estri i nastaju reakcijom esterifikacije u kojoj glicerol reaguje sa višim masnim kiselinama.Stvaraju se 3 estarske veze(3 acil veze) zbog čega se oni nazivaju trigliceroli tj.trigliceridi.Koncentracija triglicerida u krvi kod ljudi se proverava analizom krvne slike,a zavisi od ishrane i pravilnog metabolizma te osobe.

Нема коментара:

Постави коментар